dilluns, 22 d’abril de 2013

PROJECTE EN CURS: Diaris Gràfics


El projecte Diaris Gràfics continua el seu desenvolupament. 

A continuació, els alumnes Naar Rivero, Dani Peña, David Sarra i Unai Perez ens mostren la continuació del seu treball.

El diari gràfic és un espai "intim" de l'alumne, de total llibertat en el qual es van recollint esbossos, dibuixos amb tècnica lliure i amb dos enfocs: un objectiu i un altre més subjectiu. Diàriament, l'alumne va apuntant la seva visió del món, entorns, persones i atmósferes. El fet de donar una visió personal dels espais i de la seva pròpia experiència en un context on tothom té diferents provinèncias permet apropar-se al tema de "L'Hospitalet i la seva identitat". Mentres que l'activitat de realitzar apunts del natural a persones de diferents espais, permet abarcar el tema de la "Figura Humana".

Naar RiveroNaar Rivero

Naar RiveroNaar Rivero


Dani PeñaDani Peña


Dani PeñaDani Peña


David Sarra
Dani Peña


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada