dilluns, 4 de març de 2013

PROJECTE EN CURS: ITINERART L'H

Qui de vosaltres no ha tingut un smartphone a les seves mans i ha imaginat les seves
potencialitats en àmbits com ara el joc i la cultura?


Doncs bé, aquests dispositius mòbils, així com les tecnologíes i aplicacions que s’han desenvolupat per a ells, ens han servit de suport per a crear un joc de geoposicionament que condueix als participants a experimentar en el terreny de les intervencions artístiques en el paisatge urbà, i que, alhora, explora l’espai fronterer entre la realitat física i la virtual conegut com a “realitat mixta”.

El disseny d’aquest joc al que hem anomenat ITINERART L’H, s’emmarca dins el conveni ART! de col·laboració entre la Fundació Arranz Bravo i l’Escola Serra i Abella, i ha estat desenvolupat pels alumnes de segon curs del CFGS de Gràfica Publicitària tutorats pel professor Joan Morales, amb el suport tècnic de l’estudi de disseny multimèdia Pimpampum.net

Concretament, es tracta d’una gimcana de realitat mixta on els participants han de realitzar una sèrie d’intervencions artístiques de caràcter efímer en l’espai físic dels carrers de L’Hospitalet, les quals es perpetuaran només en l’espai virtual de la web del joc.

Per a la perpetuació de les obres, aquestes es documenteran en el moment de fer-les i es geoposicionaran, enviant-les a un mapa online que les enregistrarà com a fites. Al mateix temps, un còdig QR ubicat en el lloc on es van dur a terme cada intervenció, permetrà deixar un rastre documental de la mateixa, ja que els còdigs enllacen amb les imatges de l’acció corresponent magatzemada a la web.

És requisit de les intervencions dels participants que aquestes es relacionin amb l’entorn de L’Hospitalet, tot reflexionant sobre alguns dels conceptes presents en l'obra d'Arranz-Bravo. Com ara l’art al carrer, la identitat social i l’ésser humà. Un cop les intervencions han acabat, només en quedarà un rastre documental en forma de galería virtual present en la web del joc i mitjançant enllaços QR en el lloc de les intervencions.

La mecànica del joc és la següent:

  • Els participants faran una sèrie d’intervencions d’expressió artística i de caràcter efímer que es relacionaran amb l’entorn de L’Hospitalet reflexionant sobre la relació entre art, disseny i paisatge urbà.
  • Les intervencions artístiques es fotografiaran in situ i s'enviaran junt amb una piulada twitter que explicarà l’obra, a la web del joc. A més, es capturarà la ubicació de la foto a través de l'opció de geocalització.
  • Finalment, tot el material quedarà guardat a la web del joc.
  • D’aquesta manera, les intervencions artístiques quedaran documentades i geoposicionades en un mapa online de l’Hospitalet, composant una galeria virtual d’unes obres efímeres que ja només existiran en “el núvol”.
  • Al mateix temps, es generarà un codi QR que es deixarà en el lloc on es va fer l’intervenció, de manera que qualsevol vianant pugui veure l’obra que es va realitzar “in situ” un cop aquesta ja no hi sigui.Temporització


Durant aquest mes de febrer, els alumnes treballaran el disseny de la gimcana i la web amb el
professor a l’aula.

Els díes 6, 7 i 8 de març, durant les jornades culturals de l’escola, Fora de sèrie, dies d’art idisseny”, es durà a terme la gimcana propiament dita en la que poden participar els alumnes de
totes les especialitats de l’escola. Donant així una dimensió més participativa i lúdica a aquesta
activitat.

Aquest serà el moment en què tots aquells que vulguem podrem veure des de casa la web del
joc, seguint “en rigorós directe” la creació d’aquest itinerari d’intervencions artístiques pel
paisatge urbà de la nostra ciutat.


No teniu ganes de jugar?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada